בלנהיים
שלום אורח/תכניסההרשמה
חיפוש באתר:  
   
 
 
תואר שני בפסיכולוגיה קלינית חינוכית באוניברסיטת חיפה

                                                                                                                                                                                       חזרה למרכז המידע

                                                                                                                                                           

תואר שני בפסיכולוגיה קלינית - חינוכית באוניברסיטת חיפה

 

תיאור המגמה:

הלימודים במגמה עונים הן לדרישות ההתמחות של הפסיכולוגיה הקלינית והן לדרישות ההתמחות בפסיכולוגיה חינוכית. בוגרי המגמה יכולים להמשיך את התמחותם בכל אחת מהתמחויות אלו או בשתיהן יחד. הלימודים במגמה לפסיכולוגיה קלינית-חינוכית בחיפה מתמקדים בשני מוקדים - פסיכולוגיה קלינית של הילד ופסיכולוגיה חינוכית. הלימודים במגמה מתעמקים בכל אחד מן התחומים, וכן מדגישים את חשיבותו של השילוב ביניהם, מתוך תפיסה שחיי הנפש והחיים במסגרת החינוכית משלימים זה את זה. בתחום הקליני הגישה המרכזית במגמה היא דינמית התפתחותית, אם כי קיימת חשיפה גם לשיטות טיפול אחרות, כגון טיפול התנהגותי-קוגניטיבי. בתחום החינוכי, המגמה מדגישה התייחסות למסגרות חינוכיות כאל מסגרות כוללות והגישה היא מערכתית.
הלימודים במגמה מדגישים שני היבטים: א. רכישת כישורים להבנת תהליכי התפתחות תקינה ופתולוגית, כלים אבחוניים מגוונים ויכולת עבודה קלינית עם ילדים והוריהם. ב. רכישת כישורים הנוגעים לעבודה בית-ספרית, הכוללת התייחסות לרמותיו השונות: בית-הספר כולו, הכיתה, התלמיד, ההורים והמורה.

מקומות הפרקטיקום:
 

הפרקטיקום במגמה נערך הן בשירותים פסיכולוגיים והן בתחנות קליניות. בשנה הראשונה הפרקטיקום הנו בהיקף של יום אחד בשבוע. בשנה השנייה היקף ההכשרה עולה ליומיים שלושה בשבוע.
בשנה הראשונה הטיפולים נערכם במסגרת השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים, הנמצאים בסביבות חיפה אולם לא בחיפה עצמה (קריות, טבעון, חוף הכרמל, יקנעם, אור עקיבא, זבולון, מגידו). בשנה ב' הפרקטיקום החינוכי ממשיך לצד הפרקטיקום הקליני, כאשר הטיפולים נערכים במסגרת התחנות הקליניות, שנמצאות רובן בחיפה.
משימות הפרקטיקום:
א. פסיכותרפיה
בשנה הראשונה הסטודנטים מטפלים בטיפול דינמי בילד אחד, המערב גם הדרכת הורים לפי הצורך, במסגרת השירותים הפסיכולוגיים- החינוכיים )הטיפול אינו תלוי בעבודה הבית ספרית(. בשנה השנייה הסטודנטים מטפלים בכשלושה ילדים ובהוריהם במסגרת התחנות הקליניות, במגוון של טיפולים מותאמים למטופל ולדרישות התחנות הטיפוליות כשהמוקד הוא פסיכותרפיה דינמית )אינדיבידואלית, דיאדית( ובנוסף לה טיפול קוגניטיבי-התנהגותי.
ב. עבודה בית ספרית
מסגרת העבודה בבית הספר היא כתה בשנה הראשונה ושכבת גיל בשנה השנייה. בשנה הראשונה מושם דגש על חשיבות ההתערבות המערכתית, כאשר הסטודנט עוסק באבחון והערכה של בעיות כיתתיות, תכנון דרכי התערבות מתאימות, וביצוען תוך תיאום עם גורמי ביה"ס השונים. בנוסף לכך דרושות התייחסויות שאינן מערכתיות לבעיות המתעוררות בכתה, הקשורות לילדים מסוימים או לקבוצות ילדים. בשנה השנייה הסטודנטים מתפקדים כפסיכולוגים לכל דבר במסגרת השכבה, ומקיימים מגע שוטף עם מורות השכבה, נענים לפניות הורים, עורכים אבחונים לפי הצורך, מקיימים התערבויות כיתתיות ו/או שכבתיות, ועורכים התערבויות פרטניות קצרות מועד )טיפולים ארוכי טווח נעשים במסגרת התחנות הקליניות).
ג. טיפול קוגניטיבי-התנהגותי
מתבצע בשנה השנייה בשירותים הפסיכולוגיים-חינוכיים.
ד. אבחונים
בשנה הראשונה מתבצעים שני אבחונים (כדרישה בקורס מבוא להערכת האישיות). האבחונים נעשים במסגרת השירותים הפסיכולוגים-חינוכיים. בשנה השנייה נעשים אבחוני חובה במסגרת התחנות הקליניות אבחונים נוספים מתבצעים במסגרת העבודה החינוכית, לפי הצורך.

 

מידע לגבי קבלה למגמה:

 •  ממוצע ציונים של 90 לפחות בתואר הראשון בפסיכולוגיה. אין יתרון לתלמידים שציוניהם גבוהים יותר מסף הקבלה של המגמה.
 •  ציון 80 לפחות בלימודי התואר הראשון בחוג השני.
 •  מועמד בעל תואר ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתו.
 •  מעבר מבחן מתא"ם בציון 100 לפחות.

החומרים שמגישים למגמה:

 •  אישור ציונים רשמי של חוגי הלימוד.
 •  טופס רישום לאוניברסיטה.
 •  שאלון אישי בשני עותקים.
 •  תיאור עצמי בשני עותקים.
 •  המלצות - אחת מהשדה ואחת אקדמית (ניתן לשלוח שלוש המלצות).
 •  צילום מספח ציון המתא"ם למ.א או GRE.
 •  תמונת פספורט עדכנית כולל השם המלא ומספר ת.ז. מצורפת לשאלון האישי.

 

מספר הלומדים במגמה:
9 - 12 סטודנטים - משתנה משנה לשנה 
 
תהליך הקבלה:
המראיינים קוראים את התיקים של כל המעומדים שעברו את דרישות הסף ונותנים ציון, כשרוב המשקל הוא לתיאור עצמי וניסיון בעבודה ופחות להמלצות (מלבד במקרים קיצוניים). לאחר מכן מדרגים את המועמדים ע"י חישוב של 80% לתיק ו20% למתא"ם ומזמנים לראיון ראשון בין 60 ל70 מועמדים. לראיון שני מזמנים כמחצית מהאנשים ולבסוף יש ועדת החלטה שמקבלת את ההחלטה על בסיס כל הנתונים.

מידע רלוונטי:
 • במקרים מיוחדים תישקל גם קבלה חריגה של מועמדים שציוניהם נמוכים מסף הקבלה למגמה אליה הם מבקשים להתקבל, או שציונם הממוצע בחוג השני נמוך מ-80
 •  מועמדים למגמות יישומיות: קלינית, קלינית חינוכית, קלינית במסלול נוירופסיכולוגיה, פסיכולוגיה ארגונית ופסיכולוגיה התפתחותית יוכלו להציג מועמדותם לתואר שני 3 פעמים בלבד.
 •  מועמדים שעברו את שני הראיונות ולא התקבלו למגמה – יכולים לבקש לקבל משוב על הראיונות שלהם.
 •  חלק מהראיונות מתקיימים בקליניקות הפרטיות של המראיינים ברחבי העיר חיפה.
 • במטרה להקל על החוסר בפסיכולוגים מהמגזר הערבי, המגמה תשאף לקבל ללימודים בשנה"ל תשע"ד מספר מצומצם של סטודנטים מהמגזר הערבי מעבר למכסת הקבלה הכללית. בהתאם לכך, המגמה מזמינה הגשת מועמדות של סטודנטים מהמגזר הערבי שציון המתאם שלהם הוא 85 ומעלה וציון ב.א. שלהם בחוג לפסיכולוגיה 85 ומעלה. 

קישורים חשובים:

אתר המגמה.

חוברת מידע  


בלנהיים הינה חלוצה בתחום ההכנה והייעוץ האישיים לסטודנטים בתהליכי הקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה בארץ ובחו"ל.

.שיטת העבודה של בלנהיים הינה ייעוץ אישי לסטודנטים על ידי פסיכולוגית מומחיות בקליניקה שלה 

להפקת המירב מיצירת הקשר הראשוני , אנא מלא/ י את טופס קבלת פרטים של בלנהיים. הטופס מבטיח את המענה המהיר ביותר לפנייתך.

 

קישורים רלוונטים
טבלה מרכזת להגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה
פסיכולוגיה קלינית
פסיכולוגיה קלינית של הילד
פסיכולוגיה שיקומית
פסיכולוגיה חינוכית
פסיכולוגיה ארגונית / תעסוקתית / חברתית
פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה רפואית
המגמה נוירופסיכולוגיה
פסיכולוגיה תעשייתית
פסיכוביולוגיה
פסיכולוגיה קוגניטיבית ומדעי המוח
אודות
 אודות
 הצוות שלנו
 השוואת מסלולי הייעוץ
 לימודי פסיכולוגיה בחו"ל
 הייחודיות שלנו
תהליך הקבלה MA פסיכולוגיה
 תהליך הקבלה-כללי
 קצת על קורות החיים/ תיאור עצמי
 קצת על ראיונות/ מרכזי הערכה
 קצת על המלצות
 שאלות ותשובות על תהליך הקבלה
 נוסחה מנצחת לקורות חיים ?
מרכז המידע פסיכולוגיה
 תואר שני בפסיכולוגיה למתחילים
 תואר שני בפסיכולוגיה למתקדמים
 השלמה לקלינית באוניברסיטת ת"א
 תוכניות השלמה לעבודה סוציאלית
 השוואת מסלולי הייעוץ
שאלות ותשובות
 בלנהיים כללי
 בלנהיים שירותים
 אתיקה
 בלנהיים חו"ל
סטודנטים מספרים
 "אני רוצה להודות לצוות של...
 "אהבתי בבלנהיים את היחס ה...
 "כשהתחלתי את התהליך בבלנה...
 "אני ממליצה בחום על בלנהי...
 "אני חייבת לציין שכל התהל...
 "בלנהיים סיפקו לי שירות א...
צור קשר
 בלנהיים דרושים
 שתפו אותנו...
 אודות השם "בלנהיים"
 טופס קבלת פרטים
מסלולי הייעוץ  מסלולי הייעוץבלוג  בלוגעוד פרטים ?   עוד פרטים ? לעדכונים שוטפים!  לעדכונים שוטפים!פורום בלנהיים   פורום בלנהיים
© כל הזכויות שמורות לבלנהיים.
נבנה ע"י בי אנד די אתרים | בניית אתרים | אחסון אתרים