בלנהיים
שלום אורח/תכניסההרשמה
חיפוש באתר:  
   
 
 
תוכנית השלמה לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית

האוניברסיטה העברית

תוכנית ההשלמה לתואר שני בלעבודה סוציאלית 

תיאור התוכנית

תכנית לימודי מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תואר בתחומים אחרים, אשר מקנה למסיימיה תואר מוסמך בעבודה סוציאלית (MSW) ומאפשרת הרשמה בפנקס העובדים הסוציאליים ועיסוק במקצוע. התכנית כוללת למודי השלמה, הכשרה מקצועית בשנתיים הראשונות של התכנית ולימודי מוסמך.

התכנית בת שלוש שנים, בשני שלבים:
1. בשנה הראשונה שיעורים ברמת "בוגר" ביום לימודים מרוכז אחד והכשרה מקצועית שתתפרש על פני יומיים בשבוע.
2. בשנה השנייה התחלת לימודי המוסמך בעבודה סוציאלית, סיום השיעורים הנותרים ברמת הבוגר והכשרה מקצועית (הלימודים העיוניים יארכו יום אחד בשבוע וההכשרה המעשית תתפרש על פני יומיים בשבוע).
3. בשנה השלישית לימודים לתואר מוסמך וסיומם (יום וחצי עד יומיים בשבוע).

לימודי ההשלמה ברמת בוגר בלבד אינם מהווים "הסבה מקצועית" וסיומם לא יקנה תואר כלשהו.

בתכנית שלוש מגמות:
1. המגמה הכללית-אינטגרטיבית
מגמה המיועדת לתלמידים בעלי הישגים גבוהים המעוניינים להמשיך ישירות מלימודי הבוגר שלהם, או לתלמידים בעלי ותק רב יותר במקצוע העבודה הסוציאלית המעוניינים להעמיק את הידע התיאורטי והמחקרי שלהם. המגמה מאפשרת בחירה רחבה של שיעורים מהמגמות האחרות ומחוגים אחרים, מאפשרת למידה אישית (קורסי "קריאה אישית" עם הנחייה) נותנת היצע רחב של קורסי מחקר ומחייבת כתיבת עבודת תזה. המגמה מאפשרת התמחות באחת ההתמחויות המוצעות בתכנית (ההתמחויות המוצעות בתכנית: ילדים ומשפחה; טראומה; שיקום בריאות הנפש ושימוש בכלים אמנותיים בעבודה הסוציאלית).

תנאי קבלה למגמה הכללית-אינטגרטיבית:
בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים לתכנית (פירוט בהמשך), הקבלה למגמה זו מותנית ב:
א. תואר בוגר או מוסמך בציון 90 לפחות.
ב. התחייבות לכתוב תזה.


2. המגמה ללימודים מתקדמים בטיפול ישיר (מגמה הנחשבת למגמה קלינית)מגמה זו מיועדת להרחיב את הידע של העובדים הסוציאליים ולהקנות להם כלים לטיפול באוכלוסיות וביחידים במצוקה. מטרת הלימודים במגמה זו היא חידוד ההבנה והכישורים לאיתור צרכים של אוכלוסיות שונות, תכנון שיטתי של דרכי התערבות, הערכת מועילותן והפקת לקחים. המגמה שמה לה למטרה לקדם ולשכלל את מומחיות הסטודנט בטיפול הפסיכו סוציאלי. המגמה מאפשרת לימודים במסלול עם וללא כתיבת תזה, ומאפשרת השתלבות באחת ההתמחויות המוצעות בתוכנית (ילדים ומשפחה; טראומה; שיקום בריאות הנפש ושימוש בכלים אמנותיים בעבודה הסוציאלית).


תנאי קבלה למגמה ללימודים מתקדמים בטיפול ישיר:
בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים לתכנית (פירוט בהמשך), הקבלה למגמה זו מותנית בעמידה בקריטריונים הבאים:
א. התנסות במסגרת טיפולית או התנסות בקשר מסייע בלווי של הדרכה על ידי איש מקצוע במהלך שנה אחת לפחות לאחר תום לימודי הבוגר ובעת הגשת המועמדות..
ב. המלצות ממקום העבודה/התנדבות הרלוונטי.
ג. ממוצע של 85 לפחות בקורסי ם: "מבוא לעבודה סוציאלית", "מתודות בעבודה סוציאלית" ו"מיומנויות בעבודה סוציאלית" במהלך שתי שנות הלימודים הראשונות בתכנית.
ד. התחייבות לטפל בשלושה מקרים לפחות ולקבל עליהם הדרכה במהלך שנת הלימודים השלישית בתכנית במקביל לקורס הפרקטיקום.


3. המגמה למדיניות וקהילה
מטרת המגמה היא לאפשר לסטודנטים לפתח מיומנויות מתקדמות בתחומי: פרקטיקת מדיניות, עבודה קהילתית, שינוי חברתי ועיצוב מדיניות חברתית. תלמידי המגמה יפתחו מודעות להשפעת העבודה הסוציאלית על תהליך עיצוב המדיניות החברתית, חשיבה ביקורתית על מדיניות השירותים והארגונים בתוכם הם פועלים, כלים להשתתפות בתהליך עיצוב המדיניות החברתית וקשר בין פרקטיקה קהילתית מתקדמת לבין היבטים שונים של מדיניות ושינוי חברתי. במסגרת המגמה, ירכשו התלמידים ידע תיאורטי, מיומנויות בתחום העשייה בשדה וכלי מחקר לניתוח, אבחון ולהערכה של מדיניות חברתית ותכניות במערכות שירותי הרווחה.

תנאי קבלה למגמת מדיניות וקהילה:
בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים לתכנית (פירוט בהמשך), הקבלה למגמה זו מותנית ב:
א. עמידה בהצלחה בקורסי ההשלמה מתכנית הבוגר במגמה הקהילתית.
ב. עמידה בהצלחה בהכשרה מקצועית בעבודה קהילתית בשנתיים הראשונות ללימודים.

התמחות:
תלמיד המעוניין להתמחות בתחום מוגדר אחד כחלק מהמגמה שבחר (המגמה הכללית-אינטגרטיבית או המגמה לטיפול ישיר) יכול לבחור את לימודי הבחירה בתוכנית המוסמך כך שיהוו "התמחות". לימודים אלה עשויים להיות על-פי תחום עיסוק , קבוצת אוכלוסיה, בעיה חברתית או שיטת התערבות. ההתמחויות המוצעות בתכנית: ילדים ומשפחה; טראומה; שיקום בריאות הנפש ושימוש בכלים אמנותיים בעבודה הסוציאלית. אין חובה לבחור התמחות.

* הלימודים למוסמך מוצעים בשני מסלולים:
מסלול א'- מסלול מחקרי, הכולל כתיבת עבודת גמר.
מסלול ב' – מסלול לא מחקרי.

תנאי הקבלה למסלול המחקרי
תלמיד יהיה רשאי לכתוב עבודת גמר אם עמד בתנאים הבאים:
א. ציון ממוצע של 87 לפחות בלימודיו בשנה א' בקורסים הבאים: מבוא לעבודה סוציאלית, מבוא לביטחון סוציאלי, עבודה סוציאלית קהילתית, המשפחה כיחידה חברתית, שרותי רווחה אישיים.
ב. ציון של 87 לפחות בקורס או בבחינת הפטור בעיבוד נתונים וניתוחם הניתנים שניהם בחופשת הקיץ של שנת לימודיו הראשונה בתכנית.
ג. ציון ממוצע של 87 לפחות בקורסי המוסמך הנלמדים במהלך הסמסטר הראשון של שנת לימודיו השנייה וציון של 87 לפחות בקורס "יסודות המחקר".


מקומות פרקטיקום
ההכשרה תתקיים בדר"כ באיזור ירושלים רבתי. לרוב אין אפשרות להכשרה באיזורים אחרים.

מידע לגבי קבלה לתוכנית
תנאי הגשת מועמדות לתוכנית
:

  •  תואר בוגר או מוסמך בציון 85 לפחות.
  • פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית בעת הגשת המועמדות.
  •  לימודים קודמים מתחום מדעי החברה מתוך הרשימה הבאה..

תנאי מעבר מהשנה הראשונה לשנה השניה בתוכנית - תנאי קבלה למוסמך והמשך הלימודים:
ציון ממוצע 80 בכל השיעורים ברמת בוגר וכן ציון "עובר" בהכשרה המקצועית של השנה הראשונה ללימודים.
תנאי מעבר לשנה השלישית בלימודים (השנה השניה למוסמך): ציון עובר ביתרת השיעורים ברמת בוגר וכן ציון עובר בהכשרה המקצועית של השנה השניה.

תנאי הקבלה למגמות השונות מפורטות לעיל

 

החומרים שמגישים לתוכנית
1. שאלון למועמד
2. גליון ציונים סופי ומלא
3. אישור זכאות לתואר (מסמכים מקוריים).
4. קורות חיים (במתכונת המקובלת לחיפוש עבודה).
5. תמונה

תהליך הקבלה
לאחר ההרשמה לאוניברסיטה, מילוי שאלון למועמד ושליחת הטפסים המפורטים לעיל, יזומנו חלק מהמועמדים לדינאמיקה קבוצתית. הדינאמיקה כוללת מטלות כגון הצגה עצמית, בניית מגדל באופן קבוצתי, מטלה בעלת אופי השלכתי ודיון על מקרה טיפולי, ללא ראיונות אישיים. הדינאמיקה הקבוצתית היא חלק מתהליך הקבלה הכללי לתוכנית. תנאי הקבלה הספציפיים למגמות השונות מפורטים לעיל.

מידע רלוונטי
התואר, ללא חשיבות למגמה, מעניק רישיון לטפל בבני אדם כעובדים-סוציאלים. על פי תפיסת המחלקה, אין הבדל גדול בין המגמה הקלינית (מגמת "טיפול ישיר") לבין המגמות האחרות, מפני שבניגוד לתואר שני בפסיכולוגיה, החלוקה לתת-הקטגוריות אינה מעוגנת בחוק. עם זאת, חלק מבתי-הספר לפסיכותרפיה מקבלים אליהם רק סטודנטים שלמדו במגמת הטיפול הישיר.
יש לקחת בחשבון את עלות התוכנית (כ-20,000 ₪ לשנה במשך שלוש שנים) ואת העומס שלה (בנוסף לשני ימי ההכשרה וליום הלימודים, יש עומס מטלות. במגמת הטיפול הישיר, הסטודנטים מתבקשים לכתוב דו"חות מפורטים של הפגישות הטיפוליות, דבר אשר גוזל זמן רב).


"קישורים חשובים

 
 

מצאת טעות -אנא עדכנ/י אותנו במייל  mistake@blenheim.co.il 


 

בלנהיים הינה חלוצה בתחום ההכנה והייעוץ האישיים לסטודנטים בתהליכי הקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה בארץ ובחו"ל.

.שיטת העבודה של בלנהיים הינה ייעוץ אישי לסטודנטים על ידי פסיכולוגית מומחיות בקליניקה שלה 

להפקת המירב מיצירת הקשר הראשוני , אנא מלא/ י את טופס קבלת פרטים של בלנהיים. הטופס מבטיח את המענה המהיר ביותר לפנייתך.

 

קישורים רלוונטים
טבלה מרכזת להגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה
פסיכולוגיה קלינית
פסיכולוגיה קלינית של הילד
פסיכולוגיה שיקומית
פסיכולוגיה חינוכית
פסיכולוגיה ארגונית / תעסוקתית / חברתית
פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה רפואית
המגמה נוירופסיכולוגיה
פסיכולוגיה תעשייתית
פסיכוביולוגיה
פסיכולוגיה קוגניטיבית ומדעי המוח
אודות
 אודות
 הצוות שלנו
 השוואת מסלולי הייעוץ
 לימודי פסיכולוגיה בחו"ל
 הייחודיות שלנו
תהליך הקבלה MA פסיכולוגיה
 תהליך הקבלה-כללי
 קצת על קורות החיים/ תיאור עצמי
 קצת על ראיונות/ מרכזי הערכה
 קצת על המלצות
 שאלות ותשובות על תהליך הקבלה
 נוסחה מנצחת לקורות חיים ?
מרכז המידע פסיכולוגיה
 תואר שני בפסיכולוגיה למתחילים
 תואר שני בפסיכולוגיה למתקדמים
 השלמה לקלינית באוניברסיטת ת"א
 תוכניות השלמה לעבודה סוציאלית
 השוואת מסלולי הייעוץ
שאלות ותשובות
 בלנהיים כללי
 בלנהיים שירותים
 אתיקה
 בלנהיים חו"ל
סטודנטים מספרים
 "אני רוצה להודות לצוות של...
 "אהבתי בבלנהיים את היחס ה...
 "כשהתחלתי את התהליך בבלנה...
 "אני ממליצה בחום על בלנהי...
 "אני חייבת לציין שכל התהל...
 "בלנהיים סיפקו לי שירות א...
צור קשר
 בלנהיים דרושים
 שתפו אותנו...
 אודות השם "בלנהיים"
 טופס קבלת פרטים
מסלולי הייעוץ  מסלולי הייעוץבלוג  בלוגעוד פרטים ?   עוד פרטים ? לעדכונים שוטפים!  לעדכונים שוטפים!פורום בלנהיים   פורום בלנהיים
© כל הזכויות שמורות לבלנהיים.
נבנה ע"י בי אנד די אתרים | בניית אתרים | אחסון אתרים